Transport ponadgabarytowy Kraków

Zajmujemy się planowaniem, realizacją o nadzorem nad transportem ponadgabarytowym. W okolicy Krakowa mamy siedzibę, ale świadczymy usługi na terenie całej Polski. Mamy doświadczonych kierowców i pilotów, którzy bezpiecznie przewiozą ładunek. Przygotowujemy pełną dokumentację i załatwiamy zezwolenia. Zapewniamy najwyższe standardy obsługi klienta i fachowe doradztwo. Pozostajemy w kontakcie z klientami, dzięki czemu na każdym etapie realizacji zlecenia mogą Państwo pozyskiwać bieżące informacje.

Transport ponadgabarytowy (nienormatywny) dotyczy sytuacji, kiedy naciski osi z ładunkiem lub bez przekraczają przewidziane w przepisach naciski dla danej drogi. Zezwolenia przewidziane dla transportu ponadgabarytowego dotyczą też sytuacji, kiedy wymiary ładunku są większe niż dopuszczone przez ustawę Prawo o ruchu drogowym. Jeśli więc ładunek z pojazdem przekracza 16,5 m długości, 4 m wysokości lub 2,5 m szerokości, konieczne jest zorganizowanie transportu ponadgabarytowego. Ładunki zaliczane do ponadgabarytowych to zazwyczaj elementy konstrukcyjne (np. wiatraków), maszyny przemysłowe lub ich części, sprzęty rolnicze. 

 

Kategorie zezwoleń do transportu ponadgabarytowego

Przepisy prawne dzielą zezwolenia na siedem kategorii zezwoleń do transportu ponadgabarytowego. Pierwsza i druga wydawane są dla ładunków podzielnych, pozostałe – dla niepodzielnych. 

  • zezwolenie I kategorii – wydawane jest przez zarządcę drogi i dotyczy pojazdów, których masa i wymiar nie przekraczają normy, a nacisk osi nie przekracza norm ustalonych dla dróg z naciskiem pojedynczej osi do 11,5 t,
  • zezwolenie II kategorii – wydawane przez starostę, dotyczy ciągników rolniczych i przyczep, pojazdów nienormatywnych wolnobieżnych, których długość, wysokość, masa i nacisk osi nie przekraczają norm, a szerokość jest nie większa niż 3,5m,
  • zezwolenie III kategorii – o to zezwolenie należy ubiegać się u starosty i Naczelnika Urzędu Celnego, dotyczy pojazdów których masa i nacisk osi nie przekraczają norm, o szerokości nie większej niż 3,2 m, długości nie przekraczającej 15 m i wysokości do 4,3 m,
  • zezwolenie IV kategorii – wydawane przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad i Naczelnika Urzędu Celnego, dotyczy pojazdów, których masa nie przekracza norm, o szerokości do 3,4 m, długości do 15 m, wysokości do 4,3 m i nacisku osi większym niż ustalone dla dróg, na których obowiązuje nacisk do 11,5 t,
  • zezwolenie V kategorii – wydaje GDDKiA dla pojazdów, których naciski nie przekraczają norm dla danej drogi, szerokości do 3,4 m, długości do 15 m, wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, masie do 60 t,
  • zezwolenie VI kategorii – wydawane przez GDDKiA i dotyczy pojazdów o szerokości do 3,4 m dla drogi jednojezdniowej lub 4 m dla dwujezdniowej drogi klasy A, S, GP, wysokości do 4,3 m i masie nie większej niż 60 t,
  • zezwolenie VII kategorii – również wydawane jest przez GDDKiA i dotyczy pojazdów, których wymiary i masa przekraczają wytyczne uwzględnione w niższych kategoriach.